Home

Bijbelteks ter overdenking
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.