Bijbelteks ter overdenking
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.