Kerkdiensten tijdens corona

Geliefde broeders, zusters,

De ontwikkelingen rond de Corona-pandemie vervullen ons allen met zorg. Het beperkt ons leven letterlijk in alle opzichten. En niemand kan zeggen voor hoe lang. Ook ons ‘kerkelijk leven’ wordt sterk bemoeilijkt. Op biddag zongen we samen van Jezus: “Wat zou ooit zijne macht beperken? ’t Heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet.” Laten we ons vertrouwen blijven stellen op Hem, die ons ziet en hoort en weet wat we nodig hebben. Laten we bidden tot God en voor elkaar.

Kerkdiensten
Op de eerstkomende drie zondagen 22 en 29 maart en 5 april 2020 willen we steeds ’s morgens vanuit de Gasthuiskerk een aangepaste kerkdienst verzorgen. Dit houdt het volgende in:
– de gemeente komt niet samen in de kerk;
– ds. Drijfhout gaat DV voor op 22 maart en 5 april. Student Tim Kamp op 29 maart;
– centraal staat de Schriftoverdenking en ons gebed voor kerk en wereld;
– er is samenzang van een kleine groep zangers en zangeressen in de kerk met muzikale begeleiding;
– we beginnen op de gewone aanvangstijd van 9.30 uur en de dienst zal wat korter duren.

Voor allen die zondagmiddag ook een tijd met God wil doorbrengen, zal ds Drijfhout een overdenking verzorgen, die via kerkdienstgemist op de normale tijd (14.30u) wordt uitgezonden. Maar het is ook mogelijk om de uitzending op een later moment terug te kijken.

Meekijken/meeluisteren
De diensten zullen live worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Ook kunt u hierop de diensten op een ander tijdstip later na-zien. Bij toerbeurt zijn we vanuit de Gasthuiskerk ook te horen/zien via RTV Hattem.
Mocht dat zo zijn, dan wordt dat ’s morgens afgekondigd.

Meezingen?
U kunt natuurlijk thuis meezingen tijdens de uitzending. Schroomt u niet, het went snel. Maar wilt u een keer zingen in de kerk, meldt u dan per mail bij ds. Drijfhout: j.drijfhout1@telfort.nl . Graag uiterlijk op zaterdagmiddag om 12.00 uur, dan regelt ds. Drijfhout de rest, zodat er niet teveel of te weinig zangers en zangeressen in de kerk zijn.

Collectes
Omdat we niet samenkomen in de kerk, ontbreekt de collecte. Toch is het goed dat we ons samen verantwoordelijk weten voor de doorgaande inkomsten van de kerk. Wij vragen u daarom om in plaats van de collectes bijvoorbeeld 1x per 2 weken uw collectebijdrage over te maken op het rekeningnummer van de diaconie : NL21 RABO 0325 7955 17 t.n.v. diaconie GKv Hattem-Centrum. De collectedoelen kunt u zien op de beamer vóór de dienst. De diakenen zorgen voor een eerlijke verdeling over de bestemmingen.

Pastoraat/diaconaat
We kunnen elkaar veel minder bezoeken. Maar kijkt u toch om u heen in de wijk wat u voor elkaar kunt betekenen. Binnen de kerkenraad en diaconie zijn afspraken gemaakt om om te zien naar elkaar in de gemeente. Hebt u specifieke zorg nodig, dan kunt u ook gerust zelf contact opnemen met uw wijkouderling, wijkdiaken of met ds. Drijfhout.

OVG
U ontvangt bij deze email het laatste nummer van OVG van zondag 15 maart jl.. Het zit in de postvakken, maar daar hebt u nu niet wat aan. Ook het volgende nummer willen we op deze manier digitaal verspreiden. U kunt uw kopij gewoon blijven aanleveren.

Plaats een reactie