Gebruiksplan Gasthuiskerk

Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de
Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands
Gereformeerde Kerken (zie www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een
uitwerking van dat protocol.

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier
aanleiding voor is.

Gebruiksplan Gasthuiskerk