Weer samen naar de kerk? Corona en de kerk

HATTEM – 01-mei-2021 – Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april j.l. is bekend gemaakt dat het kabinet besloten heeft om de eerste voorzichtige stap te zetten in het openingsplan met ingang van woensdag 28 april a.s. De kamer heeft hiermee ingestemd. In overleg tussen minister Grapperhaus en een delegatie van het CIO, interkerkelijk Contact In Overheidszaken, is over deze ontwikkelingen gesproken, waarbij ook de vraag aan de orde is geweest wat dit kan betekenen voor kerken.

Alles overwegende komt CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk wordt om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden genomen. Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen.

Versoepelingen: 9 mei: eerste zondag met bezoekers

De kerkenraad heeft tot nu toe de adviezen van de CIO opgevolgd en is blij dat het mogelijk wordt om weer 30 kerkgangers toe te laten. Maar we hebben ook een week achter de rug met een hoog aantal besmettingen in Hattem, wat ertoe geleid heeft dat de Zaaier zelfs dicht moest. Naast het advies van het CIO hebben we ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarom heeft de kerkenraad besloten om niet meteen aanstaande zondag, 2 mei, al bezoekers uit te nodigen, maar een week later. We verwachten dat de verspreiding van het virus in Hattem dan weer gedaald is tot een acceptabel niveau. Mocht dat niet zo zijn, zullen we het nog verder uitstellen.

Middagdiensten

Het streven van de kerkenraad is om vanaf 9 mei ook weer te starten met middagdiensten. Dat geeft meer mensen de mogelijkheid om een kerkdienst te bezoeken. Het liefst willen we de middagdiensten samen met de andere gereformeerde kerken in Hattem opstarten.

Gebruiksplan Gasthuiskerk

Na de eerste lockdown is er voor de Gasthuiskerk een gebruiksplan opgesteld om te voldoen aan alle coronaregels die de RIVM en de overheid stellen.  Dit gebruiksplan gaat uiteraard weer in werking wanneer kerkgangers de kerkdiensten bezoeken.
Dit betekent (Kort samengevat):

  • Handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek
  • Mondkapje bij binnenkomst tot je zitplaats
  • Een vaste looprichting
  • Drie stoelen tussen huishoudens
  • Een welkomstcommissie helpt bij het naleven van de regels
  • De diakenen reinigen de stoelen na afloop van de morgendienst

We zijn God dankbaar dat het weer mogelijk wordt om naar de kerk te gaan.