E&R: GODS LIEFDE DELEN

9 februari 2022

E&R staat voor Evangelisatie & Recreatie.

Want dat is ons verlangen: op een ontspannen manier Gods liefde delen onder mensen die Jezus Christus nog niet kennen als hun Verlosser. Daarom organiseren we al 50 jaar zomerse, missionaire projecten. Met recreatieve werkvormen én door er te zijn, ontmoeten we mensen en laten we in woorden en daden iets zien van Gods liefde.

Onze vrijwilligersteams organiseren zomerprojecten op campings en in buurten en wijken. Ook is ‘ons’ mimeteam present op diverse evangelisatie-projecten, verspreid door het land. Zo willen we, samen met plaatselijke kerken, handen en voeten geven aan een missionaire beweging, in Jezus’ spoor. We delen zo het Evangelie met anderen, waarbij onze vrijwilligers steeds weer ervaren dat een E&R-week óók een flinke boost is voor je eigen geloofsleven.

Ook enthousiast? Betrokken zijn bij het werk van E&R kan op allerlei manieren:

  • Meeleven: volg ons online op Facebook (@eenr.nl) of Instagram (@evangelisatie).
  • Meebidden: bid met ons mee voor zegen op ons werk.
  • Meefinancieren: geef een gift via de collecte.
  • Meedoen: meld je aan als vrijwilliger voor één van onze projecten, neem gerust contact met ons op. E&R is voor jong en oud, we doen het samen.
  • Meedoen: verken de mogelijkheden om als kerk(en) een eigen buurt-/campingproject te starten, neem gerust contact met ons op. We denken graag met jullie mee!

 

Vanaf 1 januari 2022 ondersteunen Kerkpunt en Verre Naasten de activiteiten van E&R.

Meer informatie over onze zomerprojecten: www.eenr.nl.

Een gift is welkom op NL74 INGB 0002 9182 91 t.n.v. E&R.