Oekraïne Hulpverlening en Opvang vluchtelingen – Hattem

09 maart 2022
En plotseling is er oorlog in Europa ! Groot is het onrecht dat wordt aangedaan aan de inwoners van Oekraïne. Er is een vluchtelingenstroom op gang gekomen van miljoenen mensen. Deze vluchtelingen zoeken onderdak ook in ons land.
Inmiddels zijn de Veiligheidsregio’s ingeschakeld om voor opvang te zorgen. Gevolg is dat ook de gemeente Hattem zal worden gevraagd om te zoeken naar verblijfplaatsen voor deze mensen. De burgemeester spreekt hier inmiddels over met de Hattemer predikanten.

De Bestuursraad heeft besloten De Open Poort aan te bieden voor de dagopvang van vluchtelingen die in Hattem een plek worden geboden.
U moet denken aan ontmoetingsruimte, het gebruiken van maaltijden etc.
De zalen boven kunnen worden ingezet voor werkkamers of ruimte om les te geven etc.
Hoe dat allemaal zou kunnen zal de komende dagen duidelijk moeten worden.
Deze dagopvang kan mensen die privé vluchtelingen opnemen overdag ontlasten en geeft vluchtelingen de kans om elkaar te ontmoeten.
Slaapplekken voor vluchtelingen in Hattem zullen gevonden moeten worden bij particulieren.

Dinsdagavond 8 maart 2022 is het ‘Vluchtelingehulp comité Hattem’ opgericht, door de Swaljava commissie en de diaconieën van Hattem-Centrum en Hattem-Noord.

In Hattem staan niet direct gebouwen leeg die geschikt zijn om in te wonen.
We verwachten dat al heel binnenkort aan “Hattem breed” gevraagd zal worden wie er woonruimte ter beschikking wil stellen.
Deze vraag leggen we ook alvast aan U voor.
Zou u willen nagaan of u geschikte woon/slaapruimte kunt aanbieden voor mensen die nu in nood zijn. U kunt aangeven of u ruimte voor vluchtelingen beschikbaar heeft via vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

Er zijn een aantal tips die u kunt gebruiken om na te denken over de consequenties van het in huis nemen van anderen. Die kunt u hier vinden: Gastgezin 24/7

Uiteraard staan we in contact met de gemeente Hatttem en andere organisaties die met de hulp aan vluchtelingen bezig zijn.

Hebt u ideeën voor hulp en/of activiteiten die voor de vluchtelingen kunnen worden ingezet of wilt u helpen met tijd, neem dan contact op met Roelanda beekhuis, Roelanda.Beekhuis@deopenpoorthattem.nl

Het Vluchtelingen hulpcomité Hattem