Oekraïne vluchtelingen werk – Hattem

Datum: 06 april 2022

In dit Bulletin:

 • Breder comité
 • Opvang in Hattem
 • Gastgezinnen
 • Dagopvang, School en Werk
 • Financiële regelingen
 • Dankbaarheid en gebed

 

Breder comité

Het Pastoresconvent, het Vluchtelingen Comité en de afgevaardigden van de Hattemer kerken werken voortaan samen om de verbreding naar de verschillende kerkelijke gemeentes in Hattem te maken. Dinsdagavond 5 april was het comité bijeen in de nieuwe samenstelling. Er wordt hard gewerkt aan professionalisering op diverse gebieden. Taken zijn beter verdeeld en er kan meer gedelegeerd worden. Er is tijdens de bijeenkomst veel informatie en kennis uitgewisseld.
Vrijwilligers die willen helpen kunnen zicht rechtstreeks opgeven bij: Roelanda Beekhuis

Opvang in Hattem

Vanaf het begin dat er vluchtelingen konden komen was er een pand beschikbaar in Hattem waar vluchtelingen konden worden opgevangen. Door allerlei vertraging is het pas de afgelopen week ingericht en beschikbaar gekomen voor echte opvang.
In dit pand kunnen 12 vluchtelingen zelfstandig wonen en gebruik maken van hun eigen keuken. Hier kunnen ze hun eigen cultuur volgen, rust vinden en elkaar ondersteunen. Een situatie die te verkiezen is boven inwoning bij anderen. Intussen zijn 6 vluchtelingen die we eerder opvingen naar dit pand verhuisd. Hier hebben ze nog meer een eigen plek en kunnen ze verder tot rust komen.
Er was sprake van dat er het afgelopen weekeinde vluchtelingen via Ede naar Hattem zouden komen, maar dat is niet doorgegaan.

In de Christinahoeve zijn 30 personen in noodopvang geplaatst tot 10 april. De gemeente Hattem heeft geregeld dat  De mensen van de Christinahoeve een vaste opvang krijgen in de oude locatie van ‘Het Baken’, bij de Bongerd.
We blijven klaarstaan om mensen te ontvangen.

 

Gastgezinnen

Bij het zoeken van gastgezinnen voor de nieuwe deelnemers gaan we uit van het volgende: actief kijken in je gemeente en gericht vragen naar plekken die voldoen aan de richtlijnen. Opgave gastgezin bij centraal aanmeldpunt. Screening volgt dan a.d.h. van vragenlijst. Elk adres heeft 2 buddy-gezinnen nodig. Duur en grenzen van opvang door gastgezinnen: max 4 week, tussentijdse en eindevaluatie. Telkens wordt besloten tot verlenging of wisseling van adres. Er is goede voorbereiding van nieuwe gastgezinnen nodig, bijvoorbeeld door infoavond.

 

Dagopvang, School en Werk

Afgelopen zaterdag werd de dagopvang druk bezocht. Er was weer veel uitwisseling van informatie en er werd ontspannen met elkaar gesproken.
Opnieuw werd er vervoer geregeld om de kerkdiensten te kunnen bezoeken.

Engelse les is nog in voorbereiding. Voor de Nederlandse les is zo veel belangstelling dat er 2 lesgroepen geformeerd moeten worden. Hierover zijn afspraken gemaakt.

Bij de via het comité opgevangen vluchtelingen is er contact met een basisschool voor les en er is werk voor één van de volwassenen. Dit is een verheugend bericht. Hierdoor kunnen ze meer op eigen benen staan.

 

Financiële regelingen

Er worden diverse Fondsen aangeboord om de lopende kosten te dekken. Voorlopig zijn er geen financiële zorgen.

Er zijn veel dezelfde vragen:
Hoe open je een bankrekening, waar heb je recht op, welke financiële regelingen zijn van toepassing?

Zijn de autoverzekeringen vanuit Oekraïne geldig in Nederland of men op welke manier moet er aangevuld worden?
Hier blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn. Bedachte regelingen zijn niet kostendekkend en opnieuw moet er overlegd worden over de hoogte van ondersteuning. In de tussentijd springt het Vluchtelingen hulpcomité bij.

Dick Visser regelt financiën. Langzaam wordt inzichtelijk waar vluchtelingen op kunnen rekenen en waar ze het moeten halen.

 

Dankbaarheid en gebed

Gebed, het machtigste wapen. Blijf bidden voor:

 • Hen die een bekende verloren door de oorlog
 • De Vluchtelingen en hun grote onzekerheid
 • De inzet hier om een veilig thuis te bieden aan hen die moesten vluchten
 • Een eind aan de verwoestingen en menselijk leed door de oorlog

Laten we zeker ook danken voor:

 • Uitbreiding van het comité
 • De kerkelijk Hattem-breed gedragen hulp aan de vluchtelingen
 • Nieuwe mogelijkheden en ondersteuning