Jeugd- en kinderwerk

Kinderwerk

We vinden het belangrijk dat kinderen in de gemeente van Christus gehoord en gezien worden, zoals Jezus dat ook zelf deed. Daarom is er in de regel aandacht voor de kinderen in de kerkdiensten.

Ook is er elke tweede zondag Bijbelclub voor de kinderen tot acht jaar. De kinderen verlaten de kerkzaal voor de Bijbellezing en komen na de preek terug. Tijdens Bijbelclub behandelen zij op hun niveau een Bijbelverhaal en maken ze een knutselwerk. Soms vindt er in de kerkdienst een korte terugkoppeling plaats.

Ook is er 1x per maand een Bijbelclub voor kinderen van de
basisschool van acht jaar en ouder. Zij behandelen dezelfde thema die ook in de
kerkdienst aan de orde komt, alleen op hun niveau. In de kerkdienst geven ze
soms een terugkoppeling van wat zij geleerd hebben. Het voordeel van dezelfde
thema is dat er ook thuis over doorgepraat kan worden.

Met Kerstfeest wordt er een kinderkerstfeest georganiseerd
samen met onze zustergemeente de Open Poort.

 De Jeugd Coördinatie Team (JCT) organiseert een paar keer
per jaar een leuke activiteit met de kinderen. Zo wordt er bijvoorbeeld als
start van het seizoen een bezoekje gebracht aan de Flierefluiter. Met het
Paasfeest wordt er een gezellige paasbrunch voor de kinderen georganiseerd.

 

 Jeugdwerk

In de Gasthuiskerk wordt er
veel voor jongeren gedaan. Op maandag en dinsdag zijn er catechisaties voor de
jongeren van 13 jaar en ouder in de verschillende leeftijdsgroepen.
Elke tweede week wordt er op zondagavond jeugdvereniging gehouden. Een groep
van enthousiaste jeugdwerkers bespreken dan met de jongeren van 12-16 jaar
actuele onderwerpen.

De Jeugd Coördinatie Team (JCT) organiseert leuke activiteiten voor de jongeren, zoals laser gamen, bowlen, dropping, escape room enz.

 

Samen met onze zustergemeente de Open Poort wordt er jaarlijks een jeugdkamp georganiseerd voor de jongeren van 13-16 jaar. 

VOORBEELDEN: