Kerkblad - Op vaste grond

Op vaste grond – kerkblad

Nieuws uit de gasthuiskerk

Het kerkblad van onze kerk komt regelmatig uit
(iedere 14-21 dagen). In dit kerkblad schrijven we o.a.:

  • Agenda van de kerkdiensten met extra informatie
  • Actueel en opbouwend artikel
  • Informatie van het wel-en-wee van de mensen uit de kerk
  • Actuele informatie van het kerkverband
  • Actuele informatie van verenigingen, stichtingen, activiteiten
  • Nog veel meer over de plaatselijke, landelijke maar ook wereldkerk

Lange tijd was dit kerkblad gewoon te lezen op onze web-site. Maar door de AVG-wet heeft de kerkenraad besloten dat het beter is om dit af te sluiten. Een reden was: iedereen kan gewoon meelezen over het wel-en-wee vanuit ons archief van kerkbladen. Dit kan onwenselijk zijn in het licht van: privacy.

 

Kerkbladen zijn daarom niet meer te lezen op
onze web-site maar wel beschikbaar voor alle leden op de Scipio App.

 

Als men ze toch wil ontvangen of inzien dient
men dat verzoek te zenden aan de scriba (secretaresse) van de kerkenraad.

Kerkblad