Veilige omgeving in de kerk

Veilige omgeving in de kerk

Als je ergens veilig moet zijn, dan toch wel in de kerk. De kerk is dè plek waar iedereen kan weten dat elk schepsel door God gemaakt is. Dan ben je dus zuinig op elkaar!

We weten in de kerk ook dat deze bestaat uit zondige mensen. In de kerk proberen we samen een mooi leven te hebben maar zien we helaas ook de zonden een plaats hebben.

Veilige kerk zijn: Meldpunt misbruik

De Gasthuiskerk wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele leden, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.
Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Binnen de Gasthuiskerk is er een vertrouwenspersoon actief: Coby Vallinga.

De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk. Zij is te bereiken via: vertrouwenspersoon@gasthuiskerk.net

Externe vertrouwenspersoon

De Gasthuiskerk is aangesloten bij het Meldpunt Misbruik (www.meldpuntmisbruik.nl).
Maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 06 810 801 17 of per e-mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl.

Onveilige situaties

(Seksueel) misbruik komt overal voor waar machtsongelijkheid is. Cijfers tonen aan dat de dader van misbruik in de meeste gevallen iemand is uit het sociale netwerk van het slachtoffer. Dat wil dus zeggen dat misbruik ook voorkomt in gezinnen, familie- of vriendenkring, tussen kerkleden onderling, op school, het werk of de sport. Zijn betrokkenen lid van de plaatselijke kerk, dan kan de kerk niet zwijgend toekijken. Met name bij misbruik van minderjarigen dient het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingeschakeld te worden (www.veiligthuis.nl) en/of de politie.

Samen