Wijken

De gemeente is ingedeeld in acht geografische wijken. Iedereen die lid is of wordt van de Gasthuiskerk is deel van een wijk. Een wijk komt regelmatig bij elkaar, leeft met elkaar mee, bemoedigt elkaar, bidt voor elkaar, helpt elkaar indien nodig. Een wijkcoördinator zorgt samen met de wijk voor de invulling van het wijkleven. Mensen die nieuw binnenkomen kunnen op deze manier gemakkelijk contacten leggen met mede gelovigen in de eigen omgeving.