avondkerkdienst

zon31dec19:30avondkerkdienstrealiteitsschok - oudejaarsavond19:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 1. Votum en zegengroet
 2. DNP 90:1,2,6
 1. Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren.
  Al generaties lang wilt U ons sparen.
  Nog voor de bergen uit de aarde rezen,
  voor U het land een plek had toegewezen,
  was U al God; dat blijft U voor altijd,
  van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.
 1. De mens, aan wie U adem hebt gegeven,
  keert weer tot stof, lang laat U hem niet leven.
  Voor U zijn duizend jaar zo omgevlogen,
  alsof het maar een dag was in uw ogen.
  Een mensenleven is van korte duur,
  een wake in de nacht, een enkel uur.
 1. Vergoed ons, Heer, de moeitevolle jaren.
  Laat ons nu zorgeloos geluk ervaren.
  Toon onze kinderen uw grote daden.
  Heer, onze God, verschijn met uw genade.
  Bevestig zelf het werk van onze hand;
  het werk van onze hand, houd dat in stand.
 1. Gebed
 2. Bijbellezing Mat 2:13-23 en Openb 12:1-12
 3. LB 137a toen wij zaten langs het water
 4. Tekst Mat 2:13-18
 5. Verkondiging
 6. GK 250:1,2,3 God is getrouw zijn plannen falen niet
 7. Geloofsbelijdenis
 8. LB 511:1,2, refrein (=vers 7), 4,5 refrein (=vers 7) (door goede machten trouw en stil omgeven (melodie Siegfried Fietz)
 9. Voorbede en dank
  1. Zingen: de mensen die we missen – sela
 10. Collecte
 11. LB 415:1,2 Zegen ons algoede
 12. Zegen
 13. LB 415:3 Amen amen amen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

31 december 2023 19:30(GMT+02:00)