Goede Vrijdag

vri07apr19:30Goede VrijdagZie de mens!19:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

liturgie

 1. Muzikale inleiding (koperblazers)
 2. Welkom en afkondigingen
 3. Votum en zegengroet van Sela (piano)

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen,
Amen.

 1. Gebed
 2. Schriftlezing Joh 18:33-19:5
 3. Wk 147 (weerklank) Is dat, is dat uw Koning? (koperblazers)

Is dat, is dat mijn Koning?
Dat aller vaad’ren wens?
Is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw den mens!
dat riet, die doornenkroon?
Lijdt Hij dien smaad, die slagen?
Hij, God, uw eigen Zoon?

Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en dien hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon
Ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan,
ik deed door mijne zonden
Hem al die jamm’ren aan

O Jezus! man van smarten,
Gij aller vaad’ren wens,
herinner aller harten
‘t aandoenlijk: ‘Zie, de mens!’
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet;
dit troostte mijn geweten;
‘t is al voor mij geschied!

 1. Johannes 19:6-13
 2. Lvdk 181:1,2,3 noem d’overtreding mij, die Gij begaan hebt (koperblazers)
 3. Johannes 19:14-22
 4. Via dolarosa – van Sela (piano)

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

 1. Johannes 19:23-30
 2. Hard geslagen, vastgenageld (piano)

Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet meer.

Droeg een mens ooit zoveel lijden,
zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
– niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,
kwam Gods oordeel neer op Hem.

Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,
kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.

Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.

 1. Tekst Johannes 19:5 Zie de mens!
 2. Verkondiging
 3. Ps 72:7,8 (orgel)
 4. Voorbede en dank
 5. Collecte
  1. Muzikale intermezzo (orgel)
 6. Ps 31:11,12 (orgel)
 7. Zegen

Kaarsen uitblazen, lichten uit. In stilte verlaten we de kerkzaal.

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

7 april 2023 19:30(GMT+02:00)