februari 2022

zon13feb16:30Middagkerkdienst16:30 Achterstraat 9, Hattem Voorganger: Ds. Arie Reitsema

Evenement details

Als kerk willen we graag samen de dienst vieren (samen: leven, (lof)zingen, bidden, danken, leren met elkaar). Iedere zondagmiddag zullen we dat doen. HOE? Dat hangt af van alle maatregelen waar we mee worden geconfronteerd sinds begin 2020 het Corona virus zich verspreidde over de aarde. In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk).

Liturgie:

 • Votum, groet en amen
 • Zingen: Psalm 116:1,2 (God heb ik lief)
 • Gebed
 • Lezen Psalm 116; Matt. 26:17-30
 • Preek over Psalm 116:1,2
 • Zingen: Psalm 116:3,4 (Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid)
 • Heilig avondmaal inleiding met het lezen van: formulier IV
 • Gebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gezang 182:1-3 (Alles in allen zult Gij voor ons zijn)
 • Na de viering van Heilig avondmaal zingen Psalm 118:8 (De steen, die door de tempelbouwers…)
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: Gezang 885:1,2 (Groot is uw trouw, o Heer)
 • Slotzegen en amen

Als het duidelijk is welke maatregelen van kracht zijn zullen we de concrete invulling hier ook meedelen. Ook zullen we de onderdelen van de dienst (liturgie) en andere praktische informatie hier plaatsen. Dus kijk op deze pagina voor de laatste informatie (op het laatste moment kunnen de maatregelen vanuit de regering weer veranderen – en we weer onze invulling moeten aanpassen).

Invulling per 27-jan: Wij willen max 100 mensen uitnodigen voor de morgen en middagdienst. Dat betekent dat er ook weer een middagdienst komt, op de normale tijd van half 5. Er zullen ook geen aparte zangers meer zijn, want iedereen mag (beheerst) meezingen.

We zullen de 1,5 meter afstand bewaren en ook de overige basismaatregelen zijn van toepassing, zodat we de diensten veilig houden.
We hopen dat we met elkaar een mooie zondagmiddagdienst mogen hebben.
We zijn dankbaar voor de versoepelingen. We hopen en bidden dat er binnenkort verdere versoepelingen mogelijk zijn, zodat we ook weer met (een groter gedeelte van) de gemeente kunnen samenkomen.

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Voorganger

Ds. Arie Reitsema