Middagkerkdienst

zon08jan16:30MiddagkerkdienstVIERING HEILIG AVONDMAAL, Troost mijn volk.16:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

16.30u Gasthuiskerk

Viering Heilig Avondmaal

Thema: Troos mijn volk!

 1. Votum en zegengroet
 2. Ps 23:1,2
 3. Gebed
 4. GK 172:1,2,3,4,5 U Vader van het licht U prijzen wij
 5. Jesaja 40:1-11
 6. Heidelbergse Catechismus zondag 1
 7. Verkondiging
 8. lied 195:1,2 (Op Toonhoogte) Ik heb slechts één houvast (melodie psalm 89)

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland Die Zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.

 1. Geloofsbelijdenis
 2. GK 213:1 eigenroem is uitgesloten
 3. Formulier 3 HA
  1. Tijdens de viering: GK 214:1,2,3,4 ik heb de vaste grond gevonden
 4. Voorbede en dank
 5. Collecte
 6. Ps 100:2,4
 7. Zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 16:30(GMT+01:00)