Middagkerkdienst - 1e Kerstdag

zon25dec16:30Middagkerkdienst - 1e Kerstdag16:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds. R. Vellinga

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Kerstdienst – vieren van de geboorte van Jezus!
Het zijn de donkere dagen van het jaar, wat mensen doet verlangen naar licht en geborgenheid.
De verlossing komt bij de doorbraak van het Licht…

Deze zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal waarin we samen gedenken en geloven dat Christus is gestorven voor onze zonden. Hij heeft Zijn bloed gegeven om voor onze straf te betalen.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen, hemelvaart en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 • Zingen: Psalm 46:4 (De HEER, de God der legerscharen)
 • Stil moment
 • Votum
 • Zegengroet
 • Amen
 • Zingen: Kom allemaal samen
 • Gebed
 • Zingen: Kom allemaal samen
 • Schriftlezing: Jesaja 7:1-14
 • Zingen: Kom allemaal samen
 • Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25
 • Zingen Liedboek 475 (Ik mag hier aan uw kribbe staan): 1,2,3
 • Tekst: Matteüs 1: 23b
 • Preek: Wie geven het Kind de naam Immanuel?
 • Zingen: oud Liedboek gezang 476:1 (Eeuwig Woord, U willen wij bezingen)
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Liedboek 481 (Hoor, de engelen zingen de eer): 1,2,3
 • Zegen
 • Als Amen zingen: laatste twee regels van ‘Stille nacht, heilige nacht’):
  Amen, Gode zij eer,
  amen, Gode zij eer.

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 16:30(GMT+01:00)