juli 2022

zon17jul16:30Middagkerkdienst16:30 Achterstraat 9, Hattem Voorganger: Ds. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) dienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen, hemelvaart en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uiten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van deze dag.

Thema: Heer, wijs mij uw weg, die zuiver is en goed.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

  1. Stiltemoment
  2. Votum en zegengroet
  3. Ps 136:1,4,10,18
  4. gebed
  5. Math 26:36-46
  6. Ps 40:3,4 DNP
  7. HC 49
  8. verkondiging
  9. opw 687:1,2,3 Heer wijs mij uw weg
  10. geloofsbelijdenis
  11. gk06 141:3 lof eer en prijs zij God
  12. voorbede en dank
  13. collecte
  14. ps 86:4,5
  15. zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Voorganger

Ds. Jelle DrijfhoutGHK - GKv Hattem Centrum