Middagkerkdienst

zon05mar16:30MiddagkerkdienstViering Heilig Avondmaal - schepping en evolutie16:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegengroet
 3. DNP 89: 3,4,7

  U bent almachtig, HEER, God van het hemelrijk.
  Wie is zo trouw als U, wie is aan U gelijk?
  De zee gehoorzaamt U wanneer de golven stijgen:
  het woeste water wijkt, de stormen moeten zwijgen.
  Het monster in de zee is door uw vuist verdreven.
  Uw vijand zag uw kracht en vluchtte voor zijn leven.

  Hemel en aarde zijn van U, met al wat leeft.
  U bent het die de wereld vast verankerd heeft.
  U schiep het warme zuiden en het koude noorden.
  De bergen prijzen U, zij juichen zonder woorden.
  Uw arm is krachtig en uw rechterhand verheven.
  Door liefde en door waarheid is uw troon omgeven.

  Met liefde en met trouw sta Ik hem altijd bij.
  Groot zal zijn aanzien zijn, gezag krijgt hij van Mij.
  Hij heerst van west tot oost, Ik maak hem wereldleider.
  ‘U bent mijn God’, roept hij, ‘mijn vader, mijn bevrijder.’
  Hij is mijn oudste zoon: hij vindt bij Mij zijn woning.
  Ik geef hem alle macht, hij wordt de hoogste koning.

 4. Gebed
 5. Schriftlezing Job 37:14-24; 38:1-4; 42:1-6
 6. HC zondag 9
 7. Verkondiging
 8. God en God alleen (als het kan met melodielijn)

God en God alleen

God en God alleen
creëerde alle schoonheid om ons heen.
Van het grootste tot het kleinst,
het wonder van het zijn,
van God en God alleen.

God en God alleen
onthult de waarheid die aan ons verscheen.
En ieder streven van een man
zal wijken voor het plan
van God en God alleen.

(Refrein) God en God alleen,
zijn glorie straalt door heel de schepping heen.
Laat al wat zingen kan
de glorie zingen van,
van God en God alleen.

God en God alleen
heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend.
En ons dankbare refrein
zal nooit voleindigd zijn
voor God en God alleen.

(Refrein) God en God alleen,
zijn glorie straalt door heel de schepping heen.
Laat al wat zingen kan
de glorie zingen van,
van God en God alleen.

 1. Viering avondmaal form 2
  1. Geloofsbelijdenis gk 175a
  2. Gk 184:1,3 Heer, wij komen vol verlangen
 2. Voorbede en dank
 3. Collecte
 4. LB 902:2,3,6 dit weet ik vast en zeker
 5. Zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 16:30(GMT+01:00)