Middagkerkdienst

zon23apr16:30Middagkerkdienst16:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds. Roelof Vellinga

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Liturgie middagdienst  

 

Zingen: Liedboek 314 (Here Jezus, om uw woord): 1,2,3

Votum

zegengroet

amen

Zingen: ‘Kom, Geest van God, vernieuw Uw kerk’  (mel. Psalm 134), coupletten 1 en 2

1

Kom, Geest van God, vernieuw uw kerk,

stel onze zelfzucht paal en perk –

dat wij in U één brood, één wijn,

één lichaam en één tempel zijn.

2.

Koningen in Gods koninkrijk

zoeken wij driftig ons gelijk,

breken kapot het ene brood,

delend wat liefde ooit omsloot.

 

gebed

Schriftlezing Johannes 21:1-19 (tekst: 15-19)

Zingen: ‘Kom, Geest van God, vernieuw Uw kerk’  (mel. Psalm 134), coupletten 3 – 5

3.

Kom, goede Geest, vernieuw ons hart,

zie hoe het is verscheurd, verward –

beadem ons, heel onze wond,

kus onze zieke ziel gezond!

Heer in de hemel, geef gehoor,

geef voor de aarde ons een oor –

dat wij tezamen, groot en klein,

uw handen en uw voeten zijn;

dat onze mond uw woord verhaalt,

dat onze tong uw trouw vertaalt,

één volk, één vuur, één meesterwerk –

kom, Geest van God, vernieuw uw kerk!

Preek

Zingen: Psalm 139:1

Gebed

Geloofsbelijdenis

zingen: Liedboek 146c:7 (Roem dan, gij mensen)

Collecte

Zingen: Psalm 139:11

Zegen

Amen (gesproken)

Zingen: Oud GK 64:1 (Vrede zij u)

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 16:30(GMT+02:00)