Middagkerkdienst

zon07mei16:30MiddagkerkdienstViering Heilig Avondmaal16:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Bertold Bloemendaal

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Liturgie zondagmiddag 7 mei 2023

Viering Heilig Avondmaal

Thema: Bloedverwant (Zondag 15)

 

Welkom door ambtsdrager

Zingen: Onze hulp

Groet

  • Zingen: Amen

Zingen: Ps 89, 1+18 (Ik zal zolang ik leef)

Gebed

Schriftlezing 1: Jesaja 53, 2-12

Schriftlezing 2: Romeinen 3, 21-30

Zingen: GK 89, 2+3+4 (Gij, o Jezus, hebt gedragen)

Verkondiging

Zingen: Opw 688 (Genade zo groot, aan mij)

  • Deel 1 formulier nr. 4 Heilig Avondmaal
  • Gebed

Zingen: GK 175b (Ik geloof in God)

Collecte

  • Deel 2 formulier en viering Heilig Avondmaal
    • (tijdens de viering gedragen orgelspel)
    • Zingen: Ps 103, 1+4 (Zegen mijn ziel)

Collecte

Zingen: LB 464, 1+2 (Alle volken looft)

Zegen

Zingen: Amen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 16:30(GMT+02:00)