Middagkerkdienst

zon14mei16:30MiddagkerkdienstOfferen als levensstijl16:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds Harry Offereins

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Liturgie voor de middagdienst Gasthuiskerk Hattem dd 14 mei 2023, 16.30 uur 

Votum + groet
Zingen:                                              Ps. 100 (a-m-v-a)                            Juicht, alle volken, prijst de HEER
Gebed
Lezen uit de Bijbel:                        Hebreeën 13:9-16
Zingen:                                              GKN 178:1-4                                    Wij willen God de ere geven
Onderwijs aan de hand van         Zondag 16 HC
Zingen:                                              Lb (2013)  912                                 Neem mijn leven, laat het, Heer
Geloofsbelijdenis
Zingen:                                              GKN 237:4,5                                     Ja, amen, ja
Gebeden
Collecte
Zingen:                                              Ps. 50:7,11                                       Offer God lof
Zegen

 

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

14 mei 2023 16:30(GMT+02:00)