middagkerkdienst

zon22okt16:30middagkerkdienstIk ben gedoopt! (HC 26)16:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 1. Stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Opw 123 Groot is uw trouw o Heer
 4. Gebed
 5. Ezechiël 36:22-32
 6. Ps 51:5 (geref kerkboek)
 7. Titus 3:3-7
 8. Gk 189:4 mijn hart vol boos begeren
 9. HC 26
 10. Verkondiging
 11. LB 348:1,3,4,6,8,9 Heer van uw kerk
 12. Apostolische geloofsbelijdenis op de wijs van LvdK 114 (zie hieronder)
 13. Voorbede en dank
 14. collecte
 15. ps 138:3,4 (geref kerkboek)
 16. zegen

Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Lvdk 114 ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)

’k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de heilge Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van ’t heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.

De heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
’k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
’k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

(berijming: Casper Koolsbergen)

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

22 oktober 2023 16:30(GMT+02:00)