middagkerkdienst

zon29okt19:00middagkerkdienstWat ons bindt. Hervormingsdienst, Andreaskerk19:00(GMT+01:00) Markt 2

Evenement details

Op zondag 29 oktober 19:00u vindt in de Grote of Andreaskerk een viering met alle Hattemer kerken en geloofsgemeenschappen plaats. Thema van de bijeenkomst is “Wat ons bindt”. Diverse voorgangers, de Christelijke Muziekvereniging Hattem en organist Jaap Zwart verlenen hun medewerking aan deze bijzondere dienst.

Zes jaar geleden herdachten diverse plaatselijke kerken 500 jaar Reformatie in een interkerkelijke viering in de Grote Kerk te Hattem. Een jaar geleden is deze herdenking herhaald op de laatste zondag van oktober (Reformatiezondag). Vanwege de vele positieve reacties organiseren de Hattemer kerken en geloofsgemeenschappen deze “Hervormingsdienst” dit jaar opnieuw.

Het thema van de viering is: “Wat ons bindt”. Ondanks inmiddels 506 jaar kerkelijke verdeeldheid is er toch iets (of veel) dat ons samenbrengt. Wat dan precies? En wat betekent deze onderlinge verbinding voor ons kerkelijk en persoonlijk leven? Deze vragen zullen centraal staan tijdens de viering. Hattemer Teun Juk zal iets vertellen over de Hervorming aan de hand van een stukje geschiedenis van de Andreaskerk. Als symbool van onze verbondenheid zullen namens de geloofsgemeenschappen kaarsen worden aangestoken.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Iedereen is van harte welkom!

liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom (door Wim Dasselaar)

Moment van stilte

Inleidend orgelspel

Openingswoorden en inleiding (zo mogelijk staande) (door Wim Hortensius)

Openingslied: Looft God, looft Hem overal (Psalm 150)

Gebed (door Gerard Libert)

De Reformatie in de Andreaskerk (door Teun Juk)

Lied: Waar God de Heer zijn schreden zet (LB 723:1,2)

Kaarsen symboliseren onze verbondenheid

Wij zullen acht kaarsen aansteken aan de brandende paaskaars:

 *  namens de Christelijke Gereformeerde Kerk de Veste: Bert Mulder

   – Om vrede

*  namens de Nederlandse Gereformeerde Kerken Gasthuiskerk: Jelle Drijfhout

   – Om hoop

*  namens de Nederlandse Gereformeerde Kerken Open Poort: Almatine Leene

   – Om liefde

*  namens de Nederlandse Gereformeerde Kerken Ontmoetingskerk: Benno Kers

   – Om eenheid

*  namens de Protestantse Gemeente: Bram Berends

   – Om vertrouwen

*  namens de Rooms-Katholieke parochie: Gerard Libert

   – Om solidariteit

*  namens de Vrije Baptistengemeente Bethel: Erik van ‘t Ende

   – Om verbondenheid

*  namens Vrijzinnig Hattem: Wim Hortensius

   – Om vrijheid

Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21(NBV ’21) (door Jasper Bosman)

 Lied: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (Evangelische Liedbundel 343)

Verkondiging (door Erik van ‘t Ende)

Muzikale meditatie: Richmond (Praise to the Holiest of the height) van Thomas Haweis/Samuel Webbe the Younger (CMH)

Lied: Laat ons samen één zijn (Sela) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

(door Jelle Drijfhout en Almatine Leene)

Inzameling van de gaven: 1. Najaarszendingscollecte; 2. Kerk

Slotlied: Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede

Uitzending en zegen, gesproken amen (door Evert Jan Hempenius)

Muzikale uitleiding: Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft van Thomas Arne (bewerking: Robert van Beringen) (CMH)

Orgelspel

Gelegenheid om koffie te drinken

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

29 oktober 2023 19:00(GMT+02:00)

Locatie

Andreaskerk

Markt 2

Other Events