middagkerkdienst

zon12nov16:30middagkerkdienstDe gemeente van Christus ontdekt nog beter wat genade is.16:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Gertjan Klapwijk

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Welkom
Votum en zegengroet
Zingen Sela (Breng ons samen)
Gebed
Lezen: Handelingen 15:1-21
Zingen: Psalm 31:11 (Hoe groot is ’t goed dat U wilt geven)
Verkondiging
Amenlied: GK2006 Lied 140:2,3 (Alzo lief had God de wereld)
We luisteren naar de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Dan zingen we GK 218 (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam. Wisselzang: 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen)
Gebed
Collecte
Slotzang Psalm 67:1,2 (de Here God zij ons genadig)
Zegen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 16:30(GMT+01:00)