middagkerkdienst

zon03mar16:30middagkerkdienstHC 44 Van kwaad tot ... (viering Heilig Avondmaal)16:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Bertold Bloemendaal

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 1. Welkom en afkondiging door ouderling
 2. Zingen: Onze hulp …
 3. Groet
 4. Zingen: Amen
 5. Zingen: GK 5, 1+4+5 (O Here, wil mijn)
 6. Gebed
 7. Schriftlezing 1: 2 Samuel 2, 12-27
 8. Zingen: LB 1010, 1+2 (Geef vrede, Heer)
 9. Schriftlezing 2: 2 Samuel 3, 21-30
 10. Verkondiging
 11. Zingen: Weerklank 405, 1+2 (melodie: Psalm 17) 

1 God eist, dat door gebaar of woord
ik nooit mijn naaste zal onteren,
hem niet zal haten of bezeren,
noch vol van wraak hem wreed vermoord.
En Hij verbiedt dat ik mijn leven
onnodig blootstel aan gevaar.
Dus draagt de overheid het zwaard,
weert elke aanslag op het leven.

2 Jaloersheid, haat en toorn en wraak
zij zijn de wortel van het doden
en worden door God ook verboden:
Hij heeft de mens zo niet gemaakt.
Als ik mijn naaste zal beminnen
met liefde die voor scha behoedt
en doe ook aan mijn vijand goed,
gaat de vervulling echt beginnen.

 1. Deel 1 formulier nr. 4 Heilig Avondmaal
 2. Gebed
 3. Zingen: GK 175b (Ik geloof in God)
 4. Deel 2 formulier en viering Heilig Avondmaal
 5. Afsluitend zingen: LB 704, 1+2+3 (Dank, dank nu allen God)
 6. Collecte
 7. Zingen: LB 1010, 3+4 (Geef vrede, Heer)
 8. Zegen (afgesloten met gezongen ‘Amen’)

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

3 maart 2024 16:30(GMT+02:00)