middagkerkdienst

zon17mar16:30middagkerkdienstJezus wast de voeten van zijn leerlingen16:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds Jaco Weij

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Liturgie 17 maart 2024 middagdienst (Gasthuiskerk Hattem)

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

Zingen: GK Psalm 133 (‘Kom, zie hoe goed, hoe lieflijk ’t is als zonen’)

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: LB 538 vers 1 en 4 (‘Een mens te zijn op aarde’)

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Johannes 13 vers 1 t/m 17 (door gemeentelid)

Zingen: LB 569 (‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’)

Verkondiging

Zingen: Ps 41:1,5

Geloofsbelijdenis (uitgesproken door voorganger)

Zingen: LB 412 vers 3, 4 en 5 (‘U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon’)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: LB Psalm 91 vers 1 en 2 (‘Heil hem, wie God een plaats bereidt’)

Zegen (beantwoord met gezongen ‘Amen’)

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

17 maart 2024 16:30(GMT+02:00)