middagkerkdienst

zon24mar16:30middagkerkdienstKlaagliederen, deel 316:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds. Roelof Vellinga

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Zingen (intochtslied): Psalm 103:3, 5
Votum
Zegengroet
Amen
Zingen: GK Gezang 205 (Christus aan het kruis verheven)
Gebed
Schriftlezing Klaagliederen 5 (tekst: verzen 18-22)
Liedboek gezang 437 (Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer): 4.5.6
Preek: Klit je vast aan Christus!
Zingen: GK Gezang 200 (O, God en Heer almachtig): 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek gezang 239 (O Christus die de zonne zijt): 7
Gebed
Collecte
Zingen: GK Gezang 201:1,2,3
Zegen
Amen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

24 maart 2024 16:30(GMT+02:00)