middagkerkdienst

zon31mar16:30middagkerkdienstPasen16:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds Johannes van Beveren

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Welkom en afkondigingen

stil gebed votum en groet

zingen opw 44 Geprezen zij de heer die eeuwig leeft

bidden

lezen Heidelbergse Catechismus 16 v&a 42: Vraag 42: Nu Christus voor ons gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven?
Antwoord: Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven.

lezen 1 Korinthe 15:20-28

lezen Hebreeën 2:14-18

zingen psalm 110: 1, 2, 4

verkondigen

zingen psalm 138: 1, 2, 4

bidden

belijden zingen apostolische geloofsbelijdenis GK 175a

geven

zingen LB 641: 1, 2 Jezus leeft en ik met Hem

zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

31 maart 2024 16:30(GMT+02:00)