Middagkerkdienst - viering Heilig avondmaal

zon06nov16:30Middagkerkdienst - viering Heilig avondmaal16:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Bertold Bloemendaal

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Deze dienst hopen we weer samen het Heilig avondmaal met elkaar te vieren. Het avondmaal, ingesteld door de Heer Jezus Zelf (Luc. 22: 15-20), is bij uitstek een gemeenschapsmaaltijd. De gelovigen gaan samen aan de tafel van de HEER om bepaald te worden bij het lijden en sterven van de Heiland. Bij het avondmaal vieren, herinner je het offer van Christus (terugkijken), denk je eraan dat Christus nu in de hemel is en plaats maakt voor ons (naar boven kijken)en zie je uit naar Zijn terugkomst en vier je het avondmaal totdat Hij komt (vooruit kijken). Bijbel – 1 Kor. 11: 26: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt. Door het avondmaal mee te vieren toon je geloof aan elkaar en naar God.

Deze zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal waarin we samen gedenken en geloven dat Christus is gestorven voor onze zonden. Hij heeft Zijn bloed gegeven om voor onze straf te betalen.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen, hemelvaart en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Thema: Weglopen

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 • Welkom en afkondigingen door ouderling
 • Zingen: Onze hulp
 • Groet
 • Zingen: Amen
 • Zingen: Ps 34, 1+3 (Ik zing voor God)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lucas 24, 13-35
 • Zingen: LB 835, 1+3+4 (De HEER is onze)
 • Verkondiging
 • Luisteren: Sela – Emmaüs
 • Deel 1 formulier nr. 4 Heilig Avondmaal
 • Gebed
 • Zingen: GK 175b (Ik geloof in God)
 • Collecte
 • Deel 2 formulier en viering Heilig Avondmaal
 • (tijdens de viering gedragen orgelspel)
 • Afsluitend zingen: Ps 103, 1+4 (Zegen mijn ziel)
 • Dankgebed en Voorbeden
 • Zingen: Opw 404, 1+2+3 (Wij gaan op weg)
 • Zegen
 • Zingen: Amen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 16:30(GMT+01:00)