september 2021

zon12sep09:30zon10:30Ochtenddienst09:30 - 10:30 Achterstraat 9, Hattem Voorganger: ds. Jasper Bosman

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) ochtenddienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.

Het lijkt erop dat we na de zomer weer volle kerkgebouwen zullen mogen hebben.

We willen daarom zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven weer naar de kerk te kunnen komen.

We zijn God dankbaar dat we Hem weer kunnen loven / aanbidden / leren kennen als onze Vader en redder.

Ondanks alle vrijheden die er weer komen na de corona crisis moeten we in dankbaarheid ook voorzichtig met elkaar omgaan. Hierom willen we ons zeker ook nog aan de 150 cm afstand houden en is daarom beperkte vulling van de kerkzaal nog noodzakelijk. Daarom moeten we ons aanmelden voor de diensten bij: aanmelden@gasthuiskerk.net

Als er dan onverhoopt iemand wel ziek is in de dienst kunnen we ook nagaan wie erbij aanwezig waren.

In deze dienst hopen we DV weer het Heilig avondmaal samen te vieren.

Thema van deze dienst is: Met Jezus aan tafel worden tegenstellingen overbrugd
De liturgie is als volgt:

– Mededelingen van de kerkenraad
– Votum & groet
– Zingen: Geref. Kerkboek (2017) gezang 162: 1-2 (Barmhartig Vader op uw troon)
– Tien Woorden
– Zingen: Geref. Kerkboek (2017) gezang 162: 3-4 (Schenk door uw Geest, die sterke macht)
– Gebed om de opening van het Woord
– Schriftlezingen: Deut. 24:17-22 en Lucas 14:1-14
– Preek over Lucas 14:11
– Zingen: Opwekking 705 (Aan de maaltijd wordt het stil)
– Lezing HA-formulier 5
– Geloofsbelijdenis van Nicea (voorgelezen)
– Tijdens de viering: zingen GK (2017) gez. 182: 1-6 (Alles in allen zult Gij voor ons zijn)
– Dankgebed met voorbeden
– Collecte
– Slotzang: Liedboek (2013) 841: 1-4 (Wat zijn de goede vruchten)
– Zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 09:30 - 10:30

Voorganger

ds. Jasper Bosman