mei 2022

zon01mei09:30Ochtendkerkdienst09:30 Achterstraat 9, Hattem Voorganger: Ds Reinier Kramer

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) Ochtenddienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.

Iedereen is welkom in onze kerkdiensten. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug. In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed.

Bij het zingen uiten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van deze dag.

Deze zondag is het Thema: Ongelooflijk met de liturgie als volgt:

  • Welkom en mededelingen (OvD)
  • Votum en groet (Gezongen votum + Amen)
  • Zingen: Psalm 118: 1 en 6 DNP (“Laat iedereen Gods goedheid prijzen”)            
  • Gebed
  • Schriftlezing: Marcus 16:1-8
  • Kindermoment
  • Tekst: Marcus 16:9-18
  • Preek (+PPT)
  • Zingen: Opwekking 392 (“Mijn Jezus, ik hou van U”)            
  • Wet
  • Zingen: Opwekking 730 (“Deze vrede leeft in mij”)
  • Gebed
  • Aankondiging collecte (voor de kerk)
  • Zingen: Gezang 209: 1-3 (“U zij de glorie, opgestane Heer!”)
  • Zegen + gezongen Amen

HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Voorganger

Ds Reinier Kramer