Ochtendkerkdienst

zon08jan09:30OchtendkerkdienstDe vijf kijkrichtingen van het Heilig Avondmaal09:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

9.30u Gasthuiskerk

organist: Jacco van Gelder

Thema: de vijf kijkrichtingen van het Heilig Avondmaal

 1. Votum en zegengroet
 2. LB 405:1,2 heilig heilig heilig
 3. Eerste kijkrichting: naar jezelf kijken
 4. Ps 139:1,8 DNP
 5. Gebed
 6. Tweede kijkrichting: terugkijken
 7. Opw 706 zie hoe Jezus lijdt voor mij
 8. Derde kijkrichting: omhoog kijken
 9. Viering Heilig AvondmaalEL 289 (Evangelische Liedbundel) (Melodie; Wat de toekomst brenge moge)

  Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,
  louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.
  Hij, de Koning van de kosmos, heel de schepping zingt zijn eer
  heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

  Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.
  Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam.
  Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis
  schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

  Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan
  en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan.
  Door het brood – dit is mijn lichaam – door de wijn – dit is mijn bloed –
  geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

  Ik geloof ook in de Geest, Adem van God uitgegaan.
  Hij vertroost en Hij versterkt ons, waar wij in het leven staan.
  Door de Geest zijn wij verbonden met de Heer en met elkaar.
  Door zijn leiding gaan wij verder, maakt Hij zijn beloften waar.

  (Vers 1-3 van Jaap Zijlstra, vers 4 van Aart van Drie)

  opw 818 eenmaal maakt u alles weer nieuw

 10. vierde kijkrichting: vooruitkijken
 11. vijfde kijkrichting: om je heen kijken
 12. ps 133:1,2,3
 13. voorbede en dank
 14. collecte
 15. ps 33:1
 16. zegen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

8 januari 2023 09:30(GMT+02:00)