juni 2022

zon05jun09:30Ochtendkerkdienst Pinksteren09:30 Achterstraat 9, Hattem Voorganger: Ds. Arco Haak

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.

Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen samen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden. De heilige Geest kwam in hun midden (in de bijbel beschreven in Handelingen 2).

HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen, hemelvaart en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uiten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van deze dag.

Thema dienst:
De Geest leert ons belijden Jezus is de Heer!
En te leven tot zijn eer!

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 • Votum/Groet
 • GK06 167:1,2,3 (Samen in de naam van Jezus) (koperblazers)
 • Bijbellezen Gal.5:13-23 (ipv 10 geboden)
 • Zingen: LB 838:1,2,4 (O grote God die liefde zijt)
 • Gebed
 • Schriftlezing 1Kor12:1-11
 • Kinderopwekking 98 Vul mij met Uw Geest
 • Tekst: 1Kor.12:3
 • Preek
 • LB 675:1,2 (Geest van hierboven) (koperblazers)
 • Gebed
 • Collecte
 • Opw.407 (Hoe groot zijt gij) (Nederlands en Oekraïns mmv Casper Spannenberg)
 • Zegen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Voorganger

Ds. Arco Haak