Ochtendkerkdienst

zon26feb09:30Ochtendkerkdienstseksualiteit en identiteit09:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 1. Opw 464:1,3 Wees stil voor het aangezicht van God (piano)
 2. votum en zegengroet
 3. opw 320 Ere zij aan God de Vader (koperblazers)
 4. leefregels
 5. ps 25:2,3,4 (orgel met bovenstem)
 6. gebed
 7. opw 518 Heer, u doorgrondt en kent mij (piano)
 8. schriftlezing1Kor 6:12-20
 9. ps 119:5,10 DNP (koperblazers)Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij,
  zodat ik levenslang uw pad zal kiezen.
  Breng mij de schoonheid van uw wetten bij;
  laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen.
  Ik ben niet thuis in deze maatschappij.
  Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen!

  Fraai lijkt wat leeg blijkt – houd mij daar vandaan.
  Laat mij uw wegen gaan, dan zal ik leven.
  Houd uw belofte, zie uw dienaar aan!
  Goed is elk voorschrift dat U hebt gegeven.
  Al ben ik bang dat ik voor schut zal staan,
  ik word door liefde voor uw wet gedreven.

 10. Tekst 1Kor 6:19-20
 11. verkondiging
 12. opw 428 Genade zo oneindig groot (orgel met bovenstem)
 13. voorbede en dank
  1. https://www.youtube.com/watch?v=vQ4-F7EBiwc
  2. nav een jaar oorlog twee verzen op de wijs van psalm 119 (orgel)

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

 1. collecte
 2. opw 794 You are a child of God (piano)
 3. zegen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 09:30(GMT+01:00)