Ochtendkerkdienst

zon12mar09:30OchtendkerkdienstIs het hemels koninkrijk ook voor mij?09:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Han Hagg

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

LITURGIE 12 MAART 2023 HATTEM-C

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

 • opw 717 Stil, mijn ziel wees stil
 • Votum (gezongen) en zegengroet – amen (gezongen)
 • GK Psalm 147:1,7 ‘Lof zij de Heer, goed is het leven als ’s Heren lof wordt aangeheven’
 • Gebed, direct aansluitend afgesloten met LB 217:3,4,5 ‘Door U geschapen om uit U te leven.
 • Micha 6:8 en Rom. 13:8-10
 • LB 992 wat vraagt de Heer nog meer van ons
 • Kinderen naar eigen lokalen.

Dienst van het Woord

 • Schriftlezing: Matteüs 19:1-3a en 13-26 (met kort voorwoord)
 • opw 40 Zoek eerst het koninkrijk van God ( In canon)
 • Preek ‘Is het hemels koninkrijk ook voor mij?’
 • LB 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om’
 • Kinderen komen terug.

Dienst van de gebeden

 • Dankgebed
 • Voorbeden
 • Samen hardop ‘Het Onze Vader’ bidden.

Dienst van de offeranden

 • Collecte
 • GK Psalm 145a (= Psalmen van nu 145 = Opw. 734) God, ik adem om van u te zingen

Uitzending

 • Uitzending en zegen
 • met direct gevolgd als ‘amen’ GK 177:4 ‘Vader van het leven, ik geloof in U…’

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 09:30(GMT+01:00)