Paasmorgen

zon09apr09:30PaasmorgenIk ben de opstanding en het Leven.09:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Liturgie paasmorgen

 NB: in deze dienst wordt Guus van Gelder gedoopt

Organist: Edwin
koperblazers
pianist: Christianne

Thema: Ik ben de opstanding en het leven

 1. Gk06 94:1 In het vroege morgenlicht (orgel)
 2. Votum en zegengroet
 3. Gk06 95:1-4 Daar juicht een toon daar klinkt een stem (koper)
 4. Gebed
 5. Dopen Guus van Gelder
  1. Doopformulier 2
  2. Kindermoment en kinderlied Wij vieren feest
   https://www.youtube.com/watch?v=-qEqnlkSq-E
  3. Beloften
  4. Zingen ps 105:5 (orgel)
 6. Joh 11:1-4; 18-45
 7. Ps 36:2,3 (koper)
 8. Tekst Joh 11:25
 9. Verkondiging
 10. Opw 614:3,4 (piano)

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

 1. Apostolische geloofsbelijdenis
 2. LB 641:1, 2,3 Jezus leeft en ik met Hem (orgel)
 3. Voorbede en dank
 4. Collecte
 5. Gk06 99:1,2,3 U zij de glorie (koper)
 6. zegen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 09:30(GMT+02:00)