Ochtendkerkdienst

zon30apr09:30OchtendkerkdienstBlijf bij de leer die je is toevertrouwd.09:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Liturgie zondagmorgen 30 april Gasthuiskerk

Thema: Blijf bij de leer die je is toevertrouwd.

 1. votum en zegengroet
 2. ps 29:1,2,4 DNP
 3. Engelen, erken de HEER;
  geef Hem koninklijke eer.
  Prijs zijn macht en majesteit;
  kniel, aanbid zijn heerlijkheid.
  Hoor, zijn stem klinkt in orkanen,
  echoot over oceanen.
  Heel de aarde ziet het wonder
  van zijn bliksem en zijn donder.
 4. Vol van majesteit en macht
  spreekt de HEER met grote kracht.
  Bomen buigen neer voor Hem,
  ceders schudden door zijn stem.
  Ja, de dikste takken breken
  als de HEER begint te spreken.
  Hoge heuvels, bergen, bossen
  springen op als jonge ossen.
 5. In de tempel van de HEER
  klinkt een lied van lof en eer.
  Hij regeert met vaste hand
  over zee en vasteland.
  Hij, de koning van het leven,
  zal zijn volk het goede geven.
  In zijn kracht komt Hij ons tegen
  met zijn vrede en zijn zegen.
 6. wet
 7. ps 90:5,7,8
 8. gebed
 9. kindermoment
 10. kinderlied Ik geloof https://www.youtube.com/watch?v=wZg6seIT__s
 11. lezen 1Tim 3:14-4:10 en 1Tim 6:3-16
 12. ps 132:6,7,8
 13. tekst: 1Tim 6:3 en 11-12
 14. verkondiging
 15. opw 689 Spreek o Heer door uw Heilig Woord
 16. lb 305:1,2
 17. gebed
 18. collecte
 19. LB 723:1,2 Waar God de Heer zijn schreden zet
 20. zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

30 april 2023 09:30(GMT+02:00)