Ochtendkerkdienst

zon02jul09:30OchtendkerkdienstVan je vrienden moet je het hebben. - Viering Heilig Avondmaal09:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Thema: Van je vrienden moet je het hebben. 

Voor de dienst: orgel

 1. Afkondigingen
 2. Ps 22:7 DNP (orgel)Eens zal men Hem erkennen, overal.
  De dag komt dat de wereld knielen zal
  voor de geduchte Heer van het heelal:
  Hij zal regeren.
  Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren.
  Het nageslacht zal al zijn daden prijzen
  en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:
  het is volbracht.
 3. Votum en zegengroet
 4. Ps 43:3,4,5 (orgel)
 5. Gebed
 6. Kindermoment – filmpje Sandy tales over Job (via wetransfer)
 7. Kinderen 8- gaan naar de Bijbelclub
 8. Bijbellezingen uit Job en verkondiging
 9. Luisterlied PVN 22 (piano)
 10. Formulier 4 viering HA
  1. Geloofsbelijdenis
  2. Ps 22:6 DNP (orgel)U antwoordt mij in mijn vertwijfeling.
   Mijn broeders horen hoe ik voor U zing.
   U heeft mij niet veracht: opnieuw ontving
   ik licht en leven.
   Volk van de HEER, juich mee, Hij is verheven.
   Zijn hand bereidt een feest voor arme slaven.
   Wie naar Hem zoekt, ontvangt zijn goede gaven
   in eeuwigheid.
  1. Viering gaand
  2. GK 243:1-4 Heer, ik kom tot U (piano = opw 125)
   GK 213:1-3 Eigenroem is uitgesloten (orgel)
   LB 835:1-4 Jezus, ga ons voor (orgel)
 1. Voorbede en dank
 2. Collecte – Christs hope – toelichting + filmpje
 3. Opw 544 meer dan rijkdom, meer dan macht (piano)
 4. Zegen

Na de dienst: Opw 789 U leert me lopen op het water (piano)

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

2 juli 2023 09:30(GMT+02:00)