Ochtendkerkdienst

zon03sep09:30Ochtendkerkdienstde wonderlijke ruil - ook viering Heilig Avondmaal09:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

liturgie:

 1. PVN 84 Wat hou ik van uw huis (=opw 715) piano
 2. Votum en zegengroet
 3. God en God alleen (orgel)

God en God alleen
Creëerde alle schoonheid om ons heen
Van het grootste tot het kleinst
Het wonder van het zijn
Is God en God alleen.

God en God alleen
Onthult de waarheid die aan ons verscheen
en ieder streven van een man
zal wijken voor het plan
van God en God alleen.

God en God alleen
Zijn glorie straalt door heel de schepping heen
Laat al wat zingen kan
De glorie zingen van,
van God en God alleen.

God en God alleen
Heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend
En ons dankbare refrein
Zal nooit voleindigd zijn
Voor God en God alleen.

God en God alleen
Zijn glorie straalt door heel de schepping heen
Laat al wat zingen kan
De glorie zingen van,
van God en God alleen.

 1. Wet
 2. DNP 32:1,2 (orgel)
 1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken,
  wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.
  Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,
  als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.
  Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.
  Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.
  Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;
  mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.
 1. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
  kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:
  ‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ –
  mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
  Laat allen die zichzelf aan U verbinden,
  U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.
  U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
  ik juich het uit omdat U redding biedt.
 1. Gebed
 2. Kinderlied
 3. Lezen van het formulier
  1. Geloofsbelijdenis
  2. LB 381:2,3 Gij hebt mij Heer geroepen aan uw dis (= Lvdk 358) (orgel)
  3. Tafel 1: Lukas 23,13-18
  4. Hard geslagen, vastgenageld – 2 verzen (piano)

Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet meer.

Droeg een mens ooit zoveel lijden,
zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
– niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,
kwam Gods oordeel neer op Hem.

Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,
kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.

Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.

 1. Tafel 2: Gal 3:10,13-14
 2. gk06 91 In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
 1. Tafel 3: Jes 49:13-18
 2. Opw 706:2,4 (Piano)

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

 1. Voorbede en dank
 2. Collecte
 3. Ps 98:2 God heeft gedacht aan zijn genade (orgel)
 4. zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 09:30(GMT+02:00)