Ochtendkerkdienst

zon08okt09:30Ochtendkerkdienstals God zich laat gelden ...09:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds Harry Offereins

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Moment van stilte en bezinning/gebed

Votum + groet

Zingen:                                              Opw. 672                           Heerser over alle dingen

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging:                     Hebr. 10:19-23

Zingen:                                              Opw. 369                           Door uw genade, Vader

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied                                         Is je deur nog op slot?

https://www.youtube.com/watch?v=RSKj-h19mAQ

Lezen uit de Bijbel:                         Sefanja 1:1-2:3

2 Petrus 3:10-13

Zingen:                                              DNP 10:1,2,3                     Waarom, HEER, blijft U zo op afstand staan

Verkondiging n.a.v.                        Sefanja 1:7                        Als God zich laat gelden…..

Zingen:                                              Ps. 76: 3,4                          Wie houdt er voor uw ogen stand?

Gods leefregels:                              1 Thess. 5:1-11

Zingen                                               Lb 748:1,4,5                      Het duurt niet lang meer tot de tijd

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen:                                              Lb 405:1,2,3                      Heilig, heilig, heilig

Zegen

Zingen als Amen:                            Lb. 405:4                            Heilig, heilig, heilig

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

8 oktober 2023 09:30(GMT+02:00)