april 2022

zon03apr09:30Ochtendkerkdienst09:30 Achterstraat 9, Hattem Voorganger: ds. Jasper Bosman

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) Ochtenddienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.

Iedereen is welkom in onze kerkdiensten. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug. In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed.

Bij het zingen uiten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van deze dag.

Thema: Geestelijke strijd

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Votum (gezongen) & groet
 • Zingen: LB 146c vers 1-3 (Alles wat adem heeft love de Here)
 • Tien Woorden
 • Zingen: Psalm 32 vers 1 en 5
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Efeziërs 6:10-20
 • Zingen: Psalm 2 vers 1 en 4
 • Tekstlezing: Lucas 11:1-4
 • Preek
 • Zingen: Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecte
 • Zingen: GK gez. 250 (God is getrouw, Zijn plannen falen niet)
 • Zegen (met gezongen amen)

HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Voorganger

ds. Jasper Bosman