ochtendkerkdienst

zon11feb09:30ochtendkerkdienstLeerlingen van Jezus hoeven niet te vasten – of toch wel?09:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds Harry Offereins

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

Gezongen votum

Groet + gezongen Amen

Lofprijzing:                                       DNP 98                                             Zing voor de HEER om Hem te eren

Gods leefregels

Zingen:                                              GKN 201                                           Wie zal voor God verschijnen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied                                        Opw kids 46                                    Jezus is….

https://www.youtube.com/watch?v=Il1fSM8xbak

Lezen uit de Bijbel:                         Marcus 2:13-3:6

Zingen:                                              Lb. 536                                              Alles wat over ons geschreven is

Verkonding n.a.v                            Marcus 2:18-22

Zingen:                                              Lb 908:1,2,6                                    Ik heb U lief, o mijn beminde

Gebeden

Collectemoment

Zingen:                                              Lb 968:1,4,5                                    De ware kerk des Heren

Zegen (+ gezongen Amen)

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

11 februari 2024 09:30(GMT+02:00)