april 2022

zon17apr09:30Ochtendkerkdienst09:30 Achterstraat 9, Hattem Voorganger: Ds. J.J. Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) Ochtenddienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem. Iedereen is welkom in onze kerkdiensten. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug. In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed.

Bij het zingen uiten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van deze dag.

In deze dienst word het Heilig Avondmaal gevierd. Ook wordt om 15:00 uur het Heilig Avondmaal in de Bongerd gevierd, de voorganger is daar ds. De Graaff. De viering in de Bongerd is bedoeld voor bewoners van de Bongerd, voor ouderen die een avondmaalsviering in de gewone kerkdienst niet meer kunnen bijwonen en voor hun familie en begeleiders.

Thema: herkenning bij het breken van het brood. Deze zondag is de liturgie als volgt:

  1. Stiltemoment
  2. Votum en zegengroet
  3. Gk06 95 Daar juicht een toon daar klinkt een stem
  4. Gebed
  5. Kindermoment
  6. Wij vieren feest
  7. Kinderen – verlaten de zaal voor hun eigen activiteit
  8. Schriftlezing Lukas 24:13-35
  9. LB 624:1,2,3 Christus onze Heer verrees
  10. Tekst Lukas 24:30
  11. Verkondiging
  12. LB 641:1,2,3 Jezus leeft en ik met Hem
  13. Viering HA
   1. Apostolische Geloofsbelijdenis
   2. EL 289:3 (melodie: Wat de toekomst brengen moge)
  1. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan
   en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan.
   Door het brood – dit is mijn lichaam – door de wijn – dit is mijn bloed –
   geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.
   1. Tijdens de viering: LB 769:1,2,4,6 eens als de bazuinen klinken
  1. Kinderen weer terug vanuit de zaal
  2. Voorbede en dank
  3. Collecte
  4. LB 634 U zij de glorie
  5. zegen

HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Voorganger

Ds. J.J. DrijfhoutGHK - GKv Hattem Centrum