Ochtendkerkdienst

zon04dec09:30Ochtendkerkdienst09:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem Voorgangerds. L.W. de Graaff

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Dit is de tweede zondag uit de Advent periode. Advent: een periode van verwachting en bezinning op het komen van God in deze wereld, de menswording van Jezus, maar heeft ook betrekking op Zijn wederkomst én op het (willen) ontvangen van God in het eigen leven.
Toen de christelijke kerk vanaf de de tweede helft van de vijfde eeuw steeds vaker een periode van voorbereiding op de viering van Kerst ging houden, raakte daarvoor de term “Advent”  in gebruik. Advent is zo een tijd van verwachting van de naderende koning. God is de Komende en komende is zijn rijk van vrede en gerechtigheid.
Het zijn de donkere dagen van het jaar, wat mensen doet verlangen naar licht en geborgenheid.
De verlossing komt bij de doorbraak van het Licht…

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen, hemelvaart en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 • Liturgie Gasthuiskerk 4 dec. 2022
  Anouk en Kim lezen tekst en steken kaars aan
 • Liedboek 513:2 (God heeft het eerste woord)
  Votum: Onze hulp is in de naam van de Heer
  allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
  Groet: Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus
  allen: amen
 • Nieuwe Liedboek 444: 1, 2 en 5 (Nu daagt het in het oosten)
 • Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
 • Geref. Kerkboek 237: 1 en 3 (God, enkel licht) met bovenstem
 • Schriftlezing: Ruth 1, 6 – 19 en Matteüs 1, 1 – 6 door…….
 • Nieuwe Liedboek 787: 1 en 3 (Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten)
 • Gebed om opening van het Woord
 • Preek n.a.v. Matteüs 1, 5
 • Oude Liedboek 304: 1 en 3 (God is getrouw) met bovenstem
 • Tien Geboden
 • Ps. 67: 1 en 3
 • Gemeentegebed
 • Collecte
 • Oude Liedboek 456: 1 en 2 (Zegen ons Algoede) met bovenstem
 • Zegen
 • Oude Liedboek 456: 3 met bovenstem

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Tijd

(Zondag) 09:30(GMT+01:00)