ochtendkerkdienst

zon31mar09:30ochtendkerkdienstPasen, Jezus is hier niet, Hij is opgestaan.09:30(GMT+02:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

Deze zondag is de liturgie als volgt:

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegengroet
 3. Ps 118:1,4,5,6 (DNP)
 4. Gebed
 5. Kinderen verlaten de kerkzaal
 6. Mat 28:1-10
 7. LB 617:5-11,18 De Heer is waarlijk opgestaan (=lvdk 208) (koperblazers en beurtzang: engel = mannen; maria&vrouwen = vrouwen; Halleluja = allen)
 8. Mat 28:6a
 9. Verkondiging
 10. Opw 366 Kroon Hem met de gouden kroon
 11. Leefregels
 12. Gk06 95:1-4 Daar juicht een toon daar klinkt een stem
 13. Voorbede en dank
 14. Kinderen komen terug
 15. Kinderlied: Maria kwam bij het graf https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc
 16. Uitleg over palmpasenstok
 17. Collecte
 18. Gk06 99:1-3 U zij de glorie (vers 1 en 2 koperblazers; vers 3: orgel en bovenstem)
 19. Zegen

 

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

31 maart 2024 09:30(GMT+02:00)