Ochtendkerkdienst

zon11dec09:30OchtendkerkdienstHet geloof van Rachab09:30(GMT+01:00) Achterstraat 9, Hattem VoorgangerDs. Jelle Drijfhout

Evenement details

Van harte welkom bij de (online) kerkdienst vanuit de Gasthuiskerk Hattem.
HOE kunt u ook meeleven ? In alle gevallen kunt u direct meeleven via het digitale kanaal: Kerkdienstgemist waar u onze kerk kunt vinden bij: Hattem-centrum (Gasthuiskerk). We hopen dat we met elkaar een mooie zondagdienst mogen hebben.

Dit is de derde zondag uit de Advent periode. Advent: een periode van verwachting en bezinning op het komen van God in deze wereld, de menswording van Jezus, maar heeft ook betrekking op Zijn wederkomst én op het (willen) ontvangen van God in het eigen leven.
Toen de christelijke kerk vanaf de de tweede helft van de vijfde eeuw steeds vaker een periode van voorbereiding op de viering van Kerst ging houden, raakte daarvoor de term “Advent”  in gebruik. Advent is zo een tijd van verwachting van de naderende koning. God is de Komende en komende is zijn rijk van vrede en gerechtigheid.
Het zijn de donkere dagen van het jaar, wat mensen doet verlangen naar licht en geborgenheid.
De verlossing komt bij de doorbraak van het Licht…

Iedereen is welkom in onze kerk aan de Achterstraat. Normaal houden we kerkdiensten twee keer op een zondag en met speciale feestdagen (voorbeelden: trouwen, hemelvaart en kerst).

In een kerkdienst zoeken we verbinding met God omdat God verbinding met ons zoekt. Je zou dus kunnen zeggen dat in de kerkdienst de wereld bij God gebracht wordt. Omdat de kerkganger de wereld mee naar binnen neemt – de kerk in. Dan zeggen we ook dat God in ons midden woont – Hij is erbij als wij samen komen.

Het samen zijn Met God komt in alle onderdelen verschillend terug.
In de dienst zoeken we Hem in gezamenlijk gebed. Bij het zingen uitten we dat met lofzangen, gebed, samen, …. Waar het hart vol van is loopt de mond van over…. We zingen naast de traditionele psalmen en gezangen ook liederen uit andere bundels. De liederen zijn voor sommigen bekend maar voor anderen soms zelfs nieuw. Daarom is er altijd begeleiding bij de liederen meestal door het orgel of de piano.

Daarnaast zoeken we samen ook Gods wil in ons dagelijks leven met het lezen uit de bijbel. Uit deze schriftlezing houdt de voorganger dan ook een preek. Een preek die uitleg geeft van het gelezen bijbel gedeelte en dit ook zet in een raamwerk van elke dag.

THEMA: Het geloof van Rachab

Deze zondag is de liturgie als volgt:

  1. Kaarsen worden aangestoken
   Stem 1: Als het donker is om ons heen, als het in onszelf wel nacht lijkt, als de wereld in brand lijkt te staan en onzekerheid ons in de greep heeft, weet dan:
   Stem 2: God is licht in hem is geen spoor van duisternis.
   Zijn licht wijst de weg, door heel het leven heen, door alle tijden heen.
  2. Lb 513:3
 • Votum en zegengroet (zie dia)
 • Lb 513:4
 • schuldbelijdenis en genadeverkondiging
 • Jesaje 1:18 “Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.”
 • Opw 811 Was mij witter dan sneeuw
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Jericho, Jericho (gk06 12:1,2,3)
 • Bijbellezing Jozua 2
 • Ps 136:2 (v),3 (m),14 (v),16 (m),18 (a) (beurtzang: eerste twee regels door m/v/a, refrein steeds door allen)
 • Verkondiging aan de hand van 3 teksten: Hebr 11:31, Ruth 1:16b, Jakobus 2:25 (zijn opgenomen in de ppt bij de preek)
 • Verkondiging
 • Lied: Ik zing van Licht (op de melodie van het Lutherlied “Dit is de dag die God ons geeft”)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Gk 214:1,4 ik heb de vaste grond gevonden
 • Voorbede en dank
 • Collecte
 • Ps 25:6,10
 • Zegen

Meer

Online evenement details

Evenement heeft al plaatsgevonden!

Gasthuiskerk

Tijd

11 december 2022 09:30(GMT+02:00)