Geliefde broeders, zusters,

De ontwikkelingen rond de Corona-pandemie vervullen ons allen met zorg. Het beperkt ons leven letterlijk in alle opzichten. En niemand kan zeggen voor hoe lang. Ook ons ‘kerkelijk leven’ wordt sterk bemoeilijkt. Op biddag zongen we samen van Jezus: “Wat zou ooit zijne macht beperken? ’t Heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet.” Laten we ons vertrouwen blijven stellen op Hem, die ons ziet en hoort en weet wat we nodig hebben. Laten we bidden tot God en voor elkaar.