Over het thema m/v en ambt is al veel gezegd en geschreven. Er wordt verschillend gedacht over of vrouwen mogen dienen in de ambten.

Synode GKv stelt interim Raad van Toezicht aan voor TU Kampen

Het moderamen van de generale synode van de GKv heeft op 2 maart vijf personen benoemd tot lid van de (interim) Raad van Toezicht van de TU Kampen. De synode besloot een interim raad te benoemen op een extra ingelaste vergadering op vrijdag 24 februari.