Binnenkort is het weer Dankdag. Voor gewas en arbeid, zeggen we er dan bij. En als we daarnaar kijken - gewas en arbeid - dan hebben we alle reden dankbaar te zijn: genoeg te eten, goede gezondheidszorg, een aantrekkende economie, volop onderwijsmogelijkheden en verwarmde huizen. We krijgen in het rijke Nederland veel; het mag elke dag wel Dankdag zijn! Het is daarom mooi en waardevol om die dankbaarheid op woensdag 1 november extra te vieren, als christelijke gemeente.

Hoe moet de TU bijdragen aan de kerk van 2030?  Dat is de vraag die we u/jou als bezoeker willen stellen. Om deze vraag te beantwoorden organiseren we diverse workshops waarin u kennismaakt met onze vakgebieden.  Op www.schooldagkampen.nl ziet u een overzicht van alle workshops die door onze eigen docenten en medewerkers verzorgt worden. Daarnaast organiseren we samen met het Praktijkcentrum een speciale workshop voor jongeren vanaf ongeveer 16 jaar en gaat Roel Kuiper in gesprek met christelijke studentenverenigingen. Van harte welkom op zaterdag 23 september in Kampen!

Over het thema m/v en ambt is al veel gezegd en geschreven. Er wordt verschillend gedacht over of vrouwen mogen dienen in de ambten.

Synode GKv stelt interim Raad van Toezicht aan voor TU Kampen

Het moderamen van de generale synode van de GKv heeft op 2 maart vijf personen benoemd tot lid van de (interim) Raad van Toezicht van de TU Kampen. De synode besloot een interim raad te benoemen op een extra ingelaste vergadering op vrijdag 24 februari.