Mededelingen

 1. Votum en groet
 2. LB Psalm 130c:1-4 (Uit diepten roep ik U Heer, mijn God)
 3. Tien woorden  + Micha 6:8
 4. Psalm 34:4 (Vrees God de Heer die leeft)
 5. kinderen naar 8+ bijbelklas
 6. Gebed
 7. Lezen: Matt. 26:1-16; 2 Kor. 8:1-9
 8. LB 474:1,3,4 (Loof God, gij christenen, maak Hem groot)
 9. Tekst Matt 26:11
 10. Preek
 11. GK 233 (Jezus vol liefde) canon
 12. Iryna Mihovich vertelt over het zendingswerk in Oekraine
 13. Kor van der Helm geeft presentatie over seminarie
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Kinderen terugkoppeling
 16. Collecte
 17. LB 146c:1,5,7 (Alles wat adem heeft love de Here)
 18. Slotzegen en amen