Broeders en zusters,

In verband met de snelle ontwikkelingen rond het Corona-virus en de overheidsmaatregelen met betrekking tot (grotere) samenkomsten heeft er overleg plaats gevonden over de kerkdiensten in de Gasthuiskerk.

Aangepaste dienst/gemeente komt niet samen
De uitkomst is dat er a.s. zondagmorgen 15 maart 2020 sprake is van een aangepaste dienst/samenkomst, in (ongeveer) de volgende vorm:
- de gemeente komt niet samen;
- ds. Drijfhout gaat wel voor vanuit de Gasthuiskerk en houdt een Schriftoverdenking;
- ook is er een gebed voor kerk en wereld;
- er is omlijstende orgelmuziek;
- misschien is er een kleine groep van zangers en zangeressen in de kerk aanwezig (dit hangt er van af wat mag en kan).
- we beginnen op de gewone aanvangstijd van 9.30 uur
- de dienst zal wel een kortere duur hebben

Meekijken/meeluisteren
De dienst zal normaal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Het is niet uitgesloten dat de verbinding/kwaliteit te wensen overlaat vanwege grote aantallen kijkers/luisteraars.
Wij zijn zondagmorgen vanuit de Gasthuiskerk ook in de lucht via RTV Hattem, zowel via radio als TV, dus dat is wellicht een alternatief.

Geen middagdienst
De gezamenlijke middagdienst in De Open Poort gaat niet door.

Duur
We hebben dit zo eerst afgesproken voor alleen deze zondag.
Afhankelijk van de ontwikkelingen willen we volgende week opnieuw overleggen over de situatie.

De kerkenraad