Thema: Leven om te loven

Votum en zegengroet
Gk 171
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Ps 95:1,2,3
Schriftlezingen: Neh 12:27-31,38,46 en 1Kron 15:15-16;25-16:10
Ps 47:1,3
Tekst 1Kron 16:8
Verkondiging
Ps 150:1,2
Leefregels
Opw 687:1,2 Heer, wijs mij uw weg
Voorbede en dankzegging
Collecte
Lb 434:1,2,3,5
Zegen