Votum en zegengroet
Opw 733 & Gk 148
Gebed
Bijbellezing Psalm 34
Ps 34:1,3
Tekst Psalm 34:9
Verkondiging
Opw 770
Leefregels
Opw 244
Voorbede en dankzegging
Collecte
Opw 727 Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig
Zegen